👋 Welcome to SŠ turnir november 2022 - Slovenski del