👋 Welcome to SŠ Državno Ptuj 2024
Petek, 12. 4. 2024

13.30 - 14.00 Registracija 
14.00 - 15.30 Javna razprava v okviru projekta
15.45 Napoved 1. debatnega kroga in impromptu debatne trditve ter sodniški sestanek
16.45 1.krog, impromptu 
18.30 2. krog, pripravljena debatna trditev: Ta zbor verjame, da bi morala vsa podjetja, ki prejmejo kohezijska sredstva, zagotoviti razvoj delavcem in družinam prijazna delovna okolja.
20.00 večerja 
21.00 odhod v hotel 

Sobota, 13. 4. 2025
 
9.00 3. krog, pripravljena debatna trditev: Ta zbor verjame, da bi morala kohezijska politika priseljencem omogočiti učenje njihovega maternega jezika ob pomanjkanju drugih finančnih virov.
10.30 napoved impromptu debatne trditve za 4. krog in mentorski sestanek
11.30  4. krog, impromptu 
13.00 kosilo 
14.30  5. krog pripravljena: Ta zbor verjame, da bi v okviru kohezijske politike morali nameniti manj sredstev javnim in več nevladnim organizacijam.
16.15 Razglasitev finalistov in finale ter finale začetnikov: Ta zbor verjame, da bi morala kohezijska politika priseljencem omogočiti učenje njihovega maternega jezika ob pomanjkanju drugih finančnih virov.
17.30 Zaključna slovesnost 

Ekipe, ki bodo v drugem debatnem krogu propozicija, bodo v tretjem negacija (in obratno). 


Obrazec za povratne informacije o turnirju (prosim rešite vsi): https://pinaforms.typeform.com/to/Atzfb1mE

Tournament Staff
Tabulation: Rok Hafner
Equity: Nuša Stamejčič
Organisation: Vida Otič, Rok Hafner, Nuša Stamejčič
Adjudication: Lucija Ivanuša, Rok Hafner